Generátor čestných prohlášení

pro účely opuštění okresu bydliště s ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 299

Čestné prohlášení

Vyplňte červeně označená pole a poté klepněte na tlačítko Vytisknout niže. Vytištěný dokument podepište a vezměte ho na cestu s sebou. Slouží i pro cestu zpět. Nepotřebujete žádné další dokumenty či doklady.

Vyplněné údaje se nikam neodesílají, nejsou nikde zaznamenávány ani ukládány, vše probíhá čistě ve vašem prohlížeči.

Pokud nevyplníte žádné údaje, vytiskne se formulář s prázdnými poli pro ruční vyplnění.

Čestně prohlašuji, že se na tuto cestu vztahuje výjimka ve smyslu bodu II, odst. 6 usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 299, neboť se jedná o účast na pohřbu a o cestu zpět.


podpis

Vytisknout Začít znovu

Pokud se po klepnutí na tlačítko Vytisknout nic nestane (např. v některých mobilních prohlížečích), vytiskněte tuto stránku pomocí funkcí svého prohlížeče.